18 105 293
ნახვა
14 775
ვიდეო
არხის შესახებ

NEWS.GE მრავალფეროვანი, საზოგადოების ყველა სეგმენტზე ორიენტირებული მედიაპროდუქტია, რომელიც გააერთიანებს ბეჭდური, სატელევიზიო და ონლაინ-მედიის ჟანრობრივ და ტექნოლოგიურ თავისებურებებს. აქედან გამომდინარე, საზოგადოებას ინფორმაციის მიღება შეეძლება დღეს არსებულ ყველა მედიაფორმატში. ვფიქრობთ, ეს უზრუნველყოფს მოვლენების მაქსიმალურად ზუსტ და ობიექტურ გაშუქებას, წვდომას ინფორმაციის როგორც არსობრივ, ისე ემოციურ ნიუანსებში.

მაჩვენე მეტი
არხის ვიდეოების ძებნა