#euronewsgeorgia
360
15:49
შავი ზღვის მომავალი
2 174 ნახვა ივლისი 30, 2023
13:34
მებრძოლი ქალები
2 888 ნახვა აგვისტო 2, 2023
13:26
შეტევა და თავდაცვა
4 182 ნახვა ივნისი 2, 2023
12:52
ღრუბლები მონასტრის თავზე
3 030 ნახვა აპრილი 22, 2023
12:40
შავი ზღვის დაბინძურება
550 ნახვა ივნისი 14, 2023
11:41
განახლებადი მომავალი
486 ნახვა მარტი 17, 2023
11:22
რუსული აგრესია უკრაინაში
4 533 ნახვა ნოემბერი 24, 2023
9:17
ისრაელის დაზვერვა
1 085 ნახვა ოქტომბერი 27, 2023
8:42
აუტიზმი სახლსა და სკოლაში
200 ნახვა ნოემბერი 1, 2023
7:41
Tbilisi Open Air 2023
114 ნახვა ივნისი 20, 2023
4:43
რატომ ხატავენ კედელზე?
438 ნახვა ნოემბერი 3, 2023
4:42
არა მხოლოდ პანდუსი...
1 112 ნახვა ივლისი 13, 2023
4:40
ახალი ბირთვული ეპოქა
2 927 ნახვა ოქტომბერი 23, 2023