#TOREL
139
1:09
გადაცემა "ველური ბუნება"/wild nature
140 ნახვა ოქტომბერი 4, 2018
5:19
სასაცილო მომენტები
68 ნახვა ოქტომბერი 4, 2018
3:21
2019 Ford Mustang Bullitt-გადაცემა :ავტომანია"
88 ნახვა ოქტომბერი 4, 2018
3:36
2019 BMW 3 series-გადაცემა :ავტომანია"
47 ნახვა ოქტომბერი 4, 2018
3:59
KIA Proceed 2019-გადაცემა "ავტომანია"
127 ნახვა სექტემბერი 24, 2018
10:14
სასაცილო ვიდეოების კოლაჟი/funny video collage
203 ნახვა სექტემბერი 18, 2018
7:57
2019 DS3 CROSSBACK-გადაცემა "ავტომანი"
36 ნახვა სექტემბერი 16, 2018
10:11
სასაცილო მომენტები
330 ნახვა სექტემბერი 14, 2018
11:11
Ford Ranger Raptor 2019 -გადაცემა-"ავტომანია"
101 ნახვა სექტემბერი 12, 2018
0:55
გადაცემა "WEBINFO"-მხატვარი ძაღლი
31 ნახვა სექტემბერი 3, 2018
3:07
ზღარბი
152 ნახვა აგვისტო 26, 2018