#POSTV
282
2:59
თეატრალური კვარტეტი - პეპელა
290 ნახვა ოქტომბერი 18, 2020
2:25
თეატრალურის კვარტეტი - ლიზა
198 ნახვა ოქტომბერი 18, 2020
2:59
ბუ - მამი
464 ნახვა ოქტომბერი 18, 2020
3:51
ავთო ჩადუნელი - ბერიკაცი
942 ნახვა ოქტომბერი 8, 2020
12:03
კულინარია წესების გარეშე #4
910 ნახვა დეკემბერი 27, 2019
8:32
კულინარია წესების გარეშე #2
1 258 ნახვა დეკემბერი 13, 2019
13:05
კულინარია წესების გარეშე #1
1 589 ნახვა დეკემბერი 6, 2019