#Covid19
147
13:28
როგორ იმართება პანდემია?
626 ნახვა ნოემბერი 15, 2021
2:38
#COVID19 ვაქცინის ფასები
1 174 ნახვა ივნისი 11, 2021
2:55
#Covid19-ის ეფექტი ხელფასებზე
553 ნახვა თებერვალი 22, 2021
4:26
FORBES: პანდემიის რჩეულები
106 ნახვა ნოემბერი 15, 2020
2:02
#Covid19-ის გავლენა ნარკობიზნესზე
502 ნახვა სექტემბერი 24, 2020