#Covid19
154
21:27
გიორგი ისაკაძის პროლოგი
410 ნახვა იანვარი 16, 2022
13:28
როგორ იმართება პანდემია?
668 ნახვა ნოემბერი 15, 2021
2:38
#COVID19 ვაქცინის ფასები
1 206 ნახვა ივნისი 11, 2021
2:55
#Covid19-ის ეფექტი ხელფასებზე
577 ნახვა თებერვალი 22, 2021
4:26
FORBES: პანდემიის რჩეულები
110 ნახვა ნოემბერი 15, 2020