#Covid19
153
21:27
გიორგი ისაკაძის პროლოგი
398 ნახვა იანვარი 16, 2022
13:28
როგორ იმართება პანდემია?
658 ნახვა ნოემბერი 15, 2021
2:38
#COVID19 ვაქცინის ფასები
1 198 ნახვა ივნისი 11, 2021
2:55
#Covid19-ის ეფექტი ხელფასებზე
569 ნახვა თებერვალი 22, 2021
4:26
FORBES: პანდემიის რჩეულები
106 ნახვა ნოემბერი 15, 2020