#ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი
16