ახალი ამბები და პოლიტიკა
364516
0:44
„ქალთა უფლებები“- დისკუსია
26 ნახვა აგვისტო 10, 2019
62:29
Интервью кандидата Астамура Тарба
50 ნახვა აგვისტო 10, 2019
62:27
Интервью кандидата Алхасом Квициния
34 ნახვა აგვისტო 10, 2019
61:17
Интервью кандидата Рауля Хаджимба
38 ნახვა აგვისტო 10, 2019