საომარი
3


  • RU
ჯარისკაცის მამა Father Of A Soldier
წელი: 1964 IMDB: 7.4
  • GE
მეორე მსოფლიო ომი და ქართველები World War 2 and Georgians
წელი: 2007