ვურმენის პრობლემა

The Voorman Problem

7.3

ფსიქიატრი უილიამსი მიდის ციხეში, რომ ნახოს პატიმარი ვურმანი, რომელსაც აწუხებს შეპყრობილი იდეა: მას თავისი თავი ღმერთი ჰგონია.

ვურმენის პრობლემა ხანგრძ... ნახვა
12:34

ვურმენის პრობლემა

00:12:34 320
1:13

ვურმენის პრობლემა - Trailer

00:01:13 228