6 259 977
ნახვა
1 938
ვიდეო
დავით ლაბაძეს ოქროს ხელები
7:08
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 11
1 994 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:27
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 10
991 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:16
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 09
869 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:17
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 08
749 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:20
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 07
682 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:39
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 05
635 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:37
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - 02 HD 03
634 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

7:01
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - 02 HD 01
676 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:32
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo 02 HD 02
2 082 ნახვა მაისი 6, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

4:41
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 004
1 840 ნახვა აპრილი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:28
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 010
1 650 ნახვა აპრილი 17, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:41
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 010
997 ნახვა აპრილი 15, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:11
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 009
1 943 ნახვა აპრილი 10, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:33
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 009
1 178 ნახვა აპრილი 3, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:32
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 006
1 570 ნახვა აპრილი 3, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:37
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 012
1 113 ნახვა მარტი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:29
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 005
1 124 ნახვა მარტი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:35
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 005
1 402 ნახვა მარტი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

4:34
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 011
1 542 ნახვა მარტი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:32
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 011
1 194 ნახვა მარტი 13, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:06
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 08
2 147 ნახვა მარტი 13, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:30
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 03
1 704 ნახვა თებერვალი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:43
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 02
1 693 ნახვა თებერვალი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:07
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 012
1 718 ნახვა თებერვალი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:07
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 012
1 361 ნახვა თებერვალი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:34
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 01
1 119 ნახვა თებერვალი 17, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:03
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 07
2 448 ნახვა თებერვალი 13, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:31
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 01
2 499 ნახვა თებერვალი 7, 2014

დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:22
დავით ლაბაძეს ოქროს ხელები FULL HD
4 268 ნახვა თებერვალი 5, 2014

დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD საახალწლო გამოშვება

არხის შესახებ

"ღამის შოუ სტუდიის" ახალი გასართობი HD არხი TV11 თქვენს საკაბელო ქსელში მაესტრო 24-ის ადგილას.

არხის ვიდეოების ძებნა
მოცემული ფილტრით ვიდეოები ვერ მოიძებნა
ლუპები ყველა ლუპი