25 235 496
ნახვა
1 964
ვიდეო
დავით ლაბაძეს ოქროს ხელები
7:08
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 11
1 950 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:27
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 10
991 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:16
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 09
869 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:17
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 08
749 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:20
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 07
662 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:39
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები 02 HD 05
635 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:37
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - 02 HD 03
626 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

7:01
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - 02 HD 01
668 ნახვა ივლისი 22, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:32
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo 02 HD 02
2 062 ნახვა მაისი 6, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

4:41
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 004
1 804 ნახვა აპრილი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:28
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 010
1 646 ნახვა აპრილი 17, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:41
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 010
993 ნახვა აპრილი 15, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:11
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 009
1 943 ნახვა აპრილი 10, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:33
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 009
1 174 ნახვა აპრილი 3, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:32
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 006
1 570 ნახვა აპრილი 3, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:37
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 012
1 101 ნახვა მარტი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:29
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 005
1 124 ნახვა მარტი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:35
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 005
1 398 ნახვა მარტი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

4:34
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - HD 011
1 510 ნახვა მარტი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:32
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 011
1 170 ნახვა მარტი 13, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:06
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 08
2 123 ნახვა მარტი 13, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:30
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 03
1 704 ნახვა თებერვალი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:43
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 02
1 681 ნახვა თებერვალი 27, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:07
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 012
1 718 ნახვა თებერვალი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:07
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 012
1 297 ნახვა თებერვალი 20, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

0:34
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - პრომო - Promo HD 01
1 119 ნახვა თებერვალი 17, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:03
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 07
2 428 ნახვა თებერვალი 13, 2014

შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

5:31
დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD 01
2 467 ნახვა თებერვალი 7, 2014

დავით ლაბაძის ოქროს ხელები - შემეცნებითი გადაცემა, რომელშიც წამყვანი ტელემაყურებელს აძლევს პრაქტიკულ რჩევებს სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისათვის.

6:22
დავით ლაბაძეს ოქროს ხელები FULL HD
4 240 ნახვა თებერვალი 5, 2014

დავით ლაბაძის ოქროს ხელები HD საახალწლო გამოშვება

არხის შესახებ

"ღამის შოუ სტუდიის" ახალი გასართობი HD არხი TV11 თქვენს საკაბელო ქსელში მაესტრო 24-ის ადგილას.

არხის ვიდეოების ძებნა
მოცემული ფილტრით ვიდეოები ვერ მოიძებნა
ლუპები ყველა ლუპი